Projektering och CAD

Konsultation och projektering i CAD

 

”En bra planering är halva jobbet”. Oftast är även mindre projekt mera omfattande och krävande än vad man tror i början. Projektering och ritningar är ett ofrånkomligt verktyg för kvalitetssäkring, för att hålla tidsplanen och för en säkrare kalkylering.

De flesta problem kan lösas redan i planeringstadiet – på pappret alltså och stör på så sätt inte byggprocessens flöde. Ni får en väldigt tydlig bild av slutprodukten och vad vi har lovat att leverera!

Galleri