Prissättning

 

Prissättning

 

Fast pris

Vår målsättning är att kunna lämna fasta priser på de flesta arbeten och att Du ska ha ett anbud i din hand inom två veckor efter förfrågan. Du får alltid en bekräftelse där pris och arbetets omfattning framgår. Fast pris lämpar sig för omfattande arbeten. Det kräver alltid någon form av projektering där arbetets alla faktorer blir kända.

Löpande timdebitering

Vi debiterar per timme. Lämpar sig för t.ex. kortare arbeten och avancerad byggnadsvård.

Priser

Vi debiterar 525 kr/tim för arbeten på plats i ditt hus och för arbeten i vår verkstad. I timdebiteringen ingår resekostnader inom Strängnäs kommun och alla för byggnadsträarbeten nödvändiga hand- och elhandverktyg som finns i våra servicebilar. Om något specialverktyg trots det skulle behövas debiteras hyreskostnader för dessa. Vid onormalt slitage, som sågning eller hyvling i gammalt virke, kan slipkostnader för verktygsstål tillkomma. Du kan också bli debiterad för förbrukningsmaterial som t.ex. dammsugarpåsar, slippapper mm.


Restid vid arbeten utanför Strängnäs kommun

Vid arbeten utanför Strängnäs kommun debiterar vi ordinarie timpris för restid och milersättning för bil med 44 kr/mil.

Betalningsvillkor

Vi fakturerar varannan vecka. Kortare arbeten faktureras efter arbetets slut. Betalningsvillkor är 15 dagar. I arbeten där materialkostnaden är betydande betalar Du ett förskott.

Arbetstid

Normal arbetstid är 8 tim/dag, måndag till fredag, under tiden 07.00 till 17.00. I debiterad arbetstid kan ingå arbetsuppgifter som t.ex. beställning, arbetsberedning och materialanskaffning.

Alla priser inklusive moms.