Byggnadsvård-mariefred

Byggnadsvård

För oss handlar byggnadsvård om kunskap om material, kännedom om form och val av hantverksmässiga metoder. Material väljs med hänsyn till husets ursprungliga kvaliteter så att byggnadens karaktär och arkitektoniska uttryck bevaras.

Det handlar alltså mer om en metod eller en princip för utförande än om husets ålder. En 1700-tals herrgård och en 60-tals villa kan behandlas utifrån samma princip. Det viktiga är att välja effektiva och tidstypiska hantverksmetoder.